Gebruiksinstructies

Biociden mogen enkel worden verhandeld of gebruikt als deze zijn toegelaten door de overheid / FOD Volksgezondheid. Of een product is toegelaten kan u herkennen aan het unieke toelatingsnummer. Voor Aqua Bianca is dit BE-REG-01561

Biociden hebben altijd een gebruiksaanwijzing. Dat is nodig om mensen, dieren en het milieu te beschermen. Als je een biocide gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing, dan mag je er van uitgaan dat het veilig is.

Intro

Aqua Bianca is een krachtig desinfectiemiddel, maar volledig veilig voor mensen, dieren én het milieu . Effectief tegen 99,9% van de bekende ziekteverwekkers, waaronder bacteriën, gisten, schimmels en virussen.

Aqua Bianca wordt geproduceerd met een pH-Waarde* van +/- 7,0.  Maw. lief voor je huid!

(*Maximale toegestane afwijking =1,5.)

EAN CODE 0,5l: 6 096509 084034
EAN CODE 1l: 6 096509 586552

Gebruiksmogelijkheden

Veilig voor alle harde oppervlakken inclusief glas, plastic, hout en roestvrij staal. (lage kwaliteit roestvrijstaal kan gaan corroderen, spoel daarom na 30 seconden inwerktijd met water en veeg schoon met een doek).

Oppervlakken die in contact komen met voedsel: na gebruik van Aqua Bianca eerst afspoelen met water.

Handdesinfectie > U gebruikt Aqua Bianca ANK-Neutral Anolyte in pure vorm. Het is PH-neutraal, dus geen uitgedroogde huid zoals dat het geval is met alcohol of alcoholgel.

Oppervlakte desinfectie > Gebruik het in pure vorm of meng 1 deel Aqua Bianca ANK-Neutral Anolyte met 1 deel kraanwater. (Let wel op! Bij verdunning met 50% neemt echter de desinfectietijd / contacttijd toe van 30 seconden tot 15 min.)

TIP:
Gebruik concentraat voor handdesinfectie en oppervlakte desinfectie van oa. ICT-apparatuur en sanitair.

Voorzorgsmaatregelen

Buiten bereik van niet-geïnformeerde personen, kinderen en dieren houden.
Niet inhaleren.
BIANCAS BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerdelijk gebruik van Aqua Bianca ANK-Neutral Anolyte. Lees daarom aandachtig deze gebruiksinstructies.

Aqua Bianca ANK-Neutral Anolyte is niet bedoeld om te drinken.
Na eventuele inname spoelen met kraanwater.

Verpakking

HDPE, kan gerecycleerd worden.

Gegevens antigifcentrum

+32 70 245 245

FAQ

Waarom ruikt Aqua Bianca naar chloor?

In tegenstelling tot javel of chloortabletten wordt Aqua Bianca op een natuurlijke wijze geproduceerd. Het proces bestaat erin om water in combinatie met een erkend Europees zout aan elektrolyse te onderwerpen. Aqua Bianca is dus geen javel concentraat en ook geen actieve chlooroplossing maar een elektrolyse ontsmetting.

Ter verduidelijking;

De samenstelling van verdund javel bestaat uit 1 tot 5 procent natriumhypochloriet met een PH waarde van 11 a 12.

Aqua Bianca daarentegen bestaat uit 0,05 procent natriumhypochloriet, vervaardigd uit elektrolyse en met een neutrale PH waarde van 7. Door de natuurlijke verbinding die gemaakt wordt tijdens de elektrolyse krijgt Aqua Bianca wel een chloorachtige geur.

Aqua Bianca vs chemische equivalenten

Van geactiveerde oplossingen zoals ANK Neutral-Anolyte is onomstotelijk aangetoond dat ze chemisch afgeleide equivalenten overtreffen zowel in lage dosering als in puur product. In vergelijk met chemische equivalenten is er een relatief lage dosis ANK Neutral-Anolyte nodig om dezelfde uitkomst te bekomen. Hierdoor verkleinen we ook de impact op het milieu.

Labotesten hebben aangetoond dat Aqua Bianca desinfectievloeistof net zo doeltreffend werkt als 80% Ethanol.

Aqua Bianca droogt de huid niet uit zoals dat wel het geval is met alcohol.

Ook is het niet corrosief voor oa. plastics, denk aan plexischermen, toetsenbord, muis en telefoons…

Kan ik oppervlakken ontsmetten met Aqua Bianca die in contact komen met voeding?

Voor menselijke hygiëne laat Aqua Bianca geen sporen na.

Maar voor oppervlakken in contact met voeding raden wij aan om na te spoelen met water en te drogen met een zuivere papieren doek die u hierna weggooit.

Hoe gebruik ik Aqua Bianca het best?

U kan Aqua Bianca gebruiken voor menselijke hygiëne zoals handontsmetting, maar zeker ook op oppervlakken zoals vloeren, bureaus enz…
TIP: we raden ten stelligste aan om eerst te reinigen en pas dan te ontsmetten met Aqua Bianca.

Is Aqua Bianca ook te koop voor particulieren?

Ja zeker! Ons product Aqua Bianca ANK-Neutral Anolyte is ingedeeld zowel in het particuliere als in het professionele circuit.

Via onze website www.aquabianca.be kan u eenvoudig uw desinfectiemiddelen bestellen.

Waarin verschilt Aqua Bianca desinfectievloeistof ten opzichte van chloor? Wat zijn de voordelen?

Aqua Bianca ANK Neutral-Anolyte is het resultaat van gericht onderzoek op het verkrijgen van het beste compromis tussen maximale desinfecterende activiteit en minimale risico’s voor mens, dier en het milieu.

Het gebruik van chloor als microbiocide neemt af vanwege veiligheid, milieu en overwegingen voor de impact op de gemeenschap. Volgens de MSDS voor chloor is deze chemische stof zeer giftig, bijtend en kan dodelijk zijn bij inademing. Het wordt beschouwd als een mariene verontreinigende stof en in de bovenste atmosfeer zijn chlooratomen betrokken bij de vernietiging van de ozonlaag. Een milieuvriendelijk alternatief op chloor en andere oxiderende biociden zijn dus zeer dringend nodig.

Aqua Bianca desinfectievloeistof (ANK Neutral-Anolyte) is een oplossing met gemengd oxidatiemiddel. Hoewel het wordt gemeten en gedoseerd als vrij beschikbaar chloor, vertoont het gedragskenmerken geassocieerd met een actievere chloor-zuurstofchemie dan een traditioneel chloor. In tegenstelling en in vergelijking met andere chloortechnologieën bieden gemengde oxidanten zoals ANK Neutral-Anolyte een superieure desinfectie-efficiëntie, eliminatie van biofilm.

Over het algemeen kunnen de voordelen omschreven worden als een hoge desinfecterende werking met lagere risico’s voor mens, dier en omgeving.

Is dit product geregistreerd bij de overheid en toegelaten op de Belgische markt?

Aqua Bianca ANK-Neutral Anolyte heeft een Belgische toelating en is bekend onder registratienummer BE-REG-01561

U kan deze registratie terugvinden op de website van FOD Volksgezondheid:
https://docs.health.belgium.be/BE-REG-01561.pdf

Waarvoor staat “ANK" in ANK-Neutral Anolyte?

“ANK” staat voor ‘Activated Natural Killer’.

Hiermee wordt nogmaals aangetoond dat Aqua Bianca ANK-Neutral Anolyte een goed alternatief is op de alcoholhoudende desinfectantia aangezien ANK-Neutral Anolyte een natuurlijke bestrijding is tegen schimmels, bacteriën en virussen.

Intro

Aqua Bianca is a powerful disinfectant, but completely safe for humans, animals and the environment. It’s effective against 99.9% of known pathogens, including bacteria, fungi, yeasts and viruses.

Aqua Bianca is produced with a pH-Value* of +/- 7,0.  Therefore, it is skin-friendly.

(*Maximum allowable deviation of 1.5)

EAN CODE 0,5l: 6 096509 084034
EAN CODE 1l: 6 096509 586552

Methods of use

Intended to be used to disinfect hard/non-porous surfaces, including glass, wood and stainless steel. (To prevent corrosion of low quality stainless steel when using this product, rinse well with water after the 30 seconds contact time and wipe with a clean cloth.)

Surfaces in contact with food: always rinse with water after the use of this product.

Hand sanitizer >  You can use Aqua Bianca ANK-Neutral Anolyte in pure form. It is skin friendly!

Surface disinfection >  Use this product in pure form or mix 1 part Aqua Bianca ANK-Neutral Anolyte with 1 part tapwater. (When diluting, disinfecting time / contact time will increase from 30 seconds to 15 minutes.)

Recommendation:
Use concentrate for hand disinfection, disinfecting ICT equipment and sanitary installations.

Precautions

Keep out of reach of uninformed persons, children and animals.
Do not inhale.
BIANCAS BV cannot be held liable for improper use of Aqua Bianca ANK-Neutral Anolyte. Therefore, read these instructions for use carefully.

Aqua Bianca ANK-Neutral Anolyte is not intended for drinking. After possible ingestion drink some pure water to dilute the product.

Packaging

HDPE packaging, which can be recycled.

Contact poison center

+32 70 245 245

Intro

Désinfectant puissant et très efficace contre 99,9% des agents pathogènes connus, notamment les bactéries, les levures, les moisissures et les virus.

Aqua Bianca est produit avec une valeur de pH de +/- 7,0. Alors c’est doux pour votre peau!

(*Déviation maximale admissible = 1,5).

EAN CODE 0,5l: 6 096509 084034
EAN CODE 1l: 6 096509 586552

Utilisabilité

Sans danger pour toutes les surfaces dures, y compris le verre, le plastique, le bois et *l’acier inoxydable (*acier inoxydable de qualité inférieure peut se corroder. Donc il faut le rincer à l’eau après 30 secondes et l’essuyer avec un chiffon).

Les surfaces en contact avec les aliments: après l’utilisation d’Aqua Bianca, rincer à l’eau.

Désinfection des mains > Vous utilisez Aqua Bianca ANK-Neutral Anolyte sous forme pure.

Désinfection de surface > Utilisez-le sous forme pure ou mélangez 1 part d’Aqua Bianca ANK-Neutral Anolyte avec 1 part d’eau du robinet. (Toutefois, lorsqu’il est dilué à 50 %, le temps de désinfection / temps de contact passe de 30 secondes à 15 minutes).

Utilisation recommandée:
Utilisez le concentré pour la désinfection des mains, des surfaces par exemple l’équipement ICT et pour la désinfection des installations sanitaires.

Précautions à prendre

Tenir hors de portée des personnes non informées, des enfants et des animaux.
Ne pas inhaler.
BIANCAS BV ne peut être tenu responsable d’une utilisation incorrecte de Aqua Bianca ANK-Neutral Anolyte. Par conséquent, lisez attentivement ce mode d’emploi.

Aqua Bianca ANK-Neutral Anolyte n’est pas destiné à être bu.
Après l’ingestion rincer à l’eau.

Emballage

L’ emballage est en PEHD, qui peut être recyclé.

Contact Centre Antipoisons Belge

+32 70 245 245